Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禀BẨM
Hán

BẨM- Số nét: 13 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONリン, ヒン
KUN こめぐら
  • Cũng như chữ bẩm 稟.