Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禊HỄ
Hán

HỄ- Số nét: 14 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONケイ, カツ
KUN みそぎ
  禊う はらう
  • Phất hễ 祓禊 một phép tế trừ cái quái ác, đem ra sông vẩy làm phép trừ ma, vì thế ngày xưa coi như trò chơi, xuân gọi là xuân hễ 春禊, thu gọi là thu hễ 秋禊.