Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禧HI
Hán

HI- Số nét: 17 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN禧い さいわい
  • Phúc, tốt. Cung hạ tân hi 恭賀新禧, lời dùng để kính mừng phúc mới.