Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祺KÌ
Hán

KÌ- Số nét: 13 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN祺い さいわい
  • Tốt lành.
  • Yên vui, thư thái.