Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禮LỄ
Hán

LỄ- Số nét: 18 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONレイ, ライ
KUN ひろ
 
  • Lễ, theo cái khuôn mẫu của người đã qua định ra các phép tắc, từ quan, hôn, tang, tế cho đến đi đứng nói năng đều có cái phép nhất định phải như thế gọi là lễ.
  • Kinh Lễ.
  • Dồ lễ, nhân người ta có việc mà mình đưa vật gì tặng gọi là lễ.