Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禄LỘC
Hán

LỘC- Số nét: 12 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONロク
KUN禄い さいわい
  ふち
  とし
  よし
  • Cũng như chữ lộc 祿.