Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祢NỄ
Hán

NỄ- Số nét: 09 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONネ, デイ, ナイ