Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禰NỈ
Hán

NỈ- Số nét: 18 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONネ, デイ, ナイ
  • Nhà thờ bố gọi là nỉ. Sống gọi là phụ 父, chết gọi là khảo 考, rước vào miếu thờ gọi là nỉ 禰.