Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屐KỊCH
Hán

KỊCH- Số nét: 10 - Bộ: THI 尸

ONゲキ, ケキ
KUN はきもの
  • Cái guốc gỗ.