Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屡LŨ
Hán

LŨ- Số nét: 12 - Bộ: THI 尸

ON
KUN しばしば


Từ hánÂm hán việtNghĩa
không ngừng; thường;nhiều lần