Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矧THẨN
Hán

THẨN- Số nét: 09 - Bộ: THỈ 矢

ONシン
KUN矧ぐ はぐ
  矧んや いわんや
  はぐき
  はぎ
  • Ví bằng, huống chi, dùng làm trợ từ.
  • Chân răng.
  • Cũng.