Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屎THỈ,HI
Hán

THỈ,HI- Số nét: 09 - Bộ: THI 尸

ONシ, キ
KUN くそ
  • Cứt (phân).
  • Một âm là hi. Diện hi 殿屎 rền rầm.