Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 埃AI
Hán

AI- Số nét: 10 - Bộ: THỔ 土

ONアイ
KUN ほこり
  ちり
  • Bụi, gió thổi cát bay gọi là ai.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
AI bụi; bụi bặm
THỔ AI Bụi đất