Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坪BÌNH
Hán

BÌNH- Số nét: 08 - Bộ: THỔ 土

ONヘイ
KUN つぼ
  • Chỗ đất bằng phẳng.
  • Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BÌNH SỐ diện tích tính bằng tsubo
当たり BÌNH ĐƯƠNG trên một tsubo
BÌNH tsubo
KIẾN BÌNH mặt bằng sàn; diện tích mặt bằng xây dựng
DIÊN BÌNH tổng diện tích sàn
延べ DIÊN BÌNH tổng diện tích kiến trúc