Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 垓CAI,GIAI
Hán

CAI,GIAI- Số nét: 09 - Bộ: THỔ 土

ONガイ, カイ
KUN はて
  • Cai, vạn vạn gọi là cai.
  • Chỗ đất bỏ hoang xa ngoài chín châu gọi là cửu cai 九垓 bát duyên ?? vì thế nên chỗ đất rộng mà xa gọi là cai duyên 垓?.
  • Một âm là giai. Bậc.