Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 垤ĐIỆT
Hán

ĐIỆT- Số nét: 09 - Bộ: THỔ 土

ONテツ
KUN ありづか
  • Dống kiến đùn.
  • Dống đất nhỏ.