Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坎KHẢM
Hán

KHẢM- Số nét: 07 - Bộ: THỔ 土

ONカン
KUN あな
  • Quẻ khảm. Một quẻ trong bát quái 八卦, nghĩa là hõm vào, là hiểm hóc, nên chỗ nào hỏm sâu xuống đều gọi là khảm.
  • Cái chén nhỏ.
  • Thùng thùng.