Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坤KHÔN
Hán

KHÔN- Số nét: 08 - Bộ: THỔ 土

ONコン
KUN つち
  坤る ひつじさる
  • Quẻ khôn, ví như đất, là một quẻ trong bát quái.
  • Thuận nói về đức hạnh bên đàn bà. Như khôn trạch 坤宅 nhà gái.