Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圭KHUÊ
Hán

KHUÊ- Số nét: 06 - Bộ: THỔ 土

ONケイ, ケ
KUN
  きよ
  たま
  よし
  かど
  きよし
  • Ngọc khuê.
  • Cái khuê, một thứ đồ để đong ngày xưa, đựng được 64 hạt thóc gọi là một khuê, cũng là một thứ cân, cân nặng được mười hạt thóc gọi là một khuê.