Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圻KỲ
Hán

KỲ- Số nét: 07 - Bộ: THỔ 土

ONキ, ギン
KUN圻い さかい
  • Cõi đất vuông nghìn dặm gọi là kỳ.