Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 壱NHẤT
Hán

NHẤT- Số nét: 07 - Bộ: THỔ 土

ONイチ, イツ
KUN ひとつ
 
  かず
  • số một, một (thay cho 一)


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHẤT một
万円 KIM NHẤT VẠN VIÊN một vạn yên