Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坡PHA
Hán

PHA- Số nét: 08 - Bộ: THỔ 土

ONハ, ヒ
KUN坡み つつみ
  • Sườn núi. Chỗ hình đất cao thấp nghiêng lệch mà vẫn liền vào nhau.