Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坦THẢN
Hán

THẢN- Số nét: 08 - Bộ: THỔ 土

ONタン
KUN たいら
  やす
  • Phẳng phắn. Trong lòng không vướng vít gì gọi là thản nhiên 坦然.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
にする BÌNH THẢN bạt