Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黍THỬ
Hán

THỬ- Số nét: 12 - Bộ: THỬ 黍

ONショ
KUN きび
  • Lúa, lúa mùa. Vì hột lúa đều nhau nên ngày xưa lấy thóc mà chế định tấc thước và cân lạng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐƯỜNG THỬ Cây kê ấn độ
砂糖を切る SA ĐƯỜNG THỬ THIẾT chặt mía
砂糖 SA ĐƯỜNG THỬ mía
玉蜀 NGỌC THỤC THỬ ngô