Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 洗TẨY
Hán

TẨY- Số nét: 09 - Bộ: THỦY 水

ONセン
KUN洗う あらう
  あらい
  らい
  • Giặt, rửa.
  • Cái chậu rửa mặt.
  • Hết nhẵn nhụi. Như nang không như tẩy ?空如洗 túi nhẵn không còn gì, nói kẻ nghèo quá.
  • Một âm là tiển. Rửa chân.
  • Sạch sẽ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TẨY NÃO sự tẩy não
TẨY TỀ bột làm bánh;chất tẩy rửa;xà bông bột;xà phòng bột
練する TẨY LUYỆN làm cho lịch sự; tao nhã
TẨY giặt; rửa; tắm gội;tẩy;tẩy rửa;vo;xả
TẨY LUYỆN vẻ lịch sự; tao nhã; tinh tế
い粉 TẨY PHẤN bột rửa
礼をうける TẨY LỄ rửa tội
い立てる TẨY LẬP tra xét; kiểm tra; truy tìm; khám phá; giặt sạch
TẨY LỄ lễ rửa tội
い物 TẨY VẬT đồ đã giặt; đồ đem đi giặt
眼薬 TẨY NHÃN DƯỢC thuốc rửa mặt
い流す TẨY LƯU xổ
濯石けん TẨY TRẠC THẠCH xà phòng giặt
濯物干し場 TẨY TRẠC VẬT CAN TRƯỜNG nơi phơi quần áo
TẨY PHÁT dầu gội đầu
濯物 TẨY TRẠC VẬT quần áo để giặt giũ; quần áo đã giặt là xong
顔フォーム TẨY NHAN sữa rửa mặt
濯機 TẨY TRẠC CƠ,KY máy rửa
面所 TẨY DIỆN SỞ buồng tắm;chỗ rửa tay
濯機 TẨY TRẠC CƠ,KY máy giặt
面所 TẨY DIỆN SỞ chỗ rửa mặt
濯ブラシ TẨY TRẠC bàn chải giặt
面器 TẨY DIỆN KHÍ chậu rửa mặt;thau rửa mặt
濯する TẨY TRẠC giặt;giặt giũ
面台 TẨY DIỆN ĐÀI la-va-bô
濯する TẨY TRẠC giặt giũ quần áo; giặt
面する TẨY DIỆN tắm rửa; rửa ráy (mặt)
TẨY TRẠC sự giặt giũ; quần áo được giặt giũ
TẨY DIỆN rửa mặt;sự tắm rửa; sự rửa ráy (mặt); sự giặt giũ
浄する TẨY TỊNH rửa ráy
PHẤN TẨY TỀ bột giặt
MÃNH TẨY việc rửa chén bát
THỦY TẨY sự rửa bằng nước; rửa mặt bằng nước
HÔI TẨY Sự tẩy rửa bằng thuốc tẩy
い鉢 THỦ TẨY BÁT chậu rửa; la va bô
THỦ TẨY bồn; chậu rửa tay;nhà vệ sinh; phòng tắm ; toa lét;nước rửa tay;sự rửa tay
電気濯機 ĐIỆN KHÍ TẨY TRẠC CƠ,KY máy giặt bằng điện
選択 TUYỂN TRẠCH TẨY TỀ bột giặt
米を MỄ TẨY đãi gạo
手を THỦ TẨY rửa tay
合成 HỢP THÀNH TẨY TỀ Thuốc tẩy tổng hợp; bột giặt tổng hợp
体を THỂ TẨY tắm
中性 TRUNG TÍNH,TÁNH TẨY TỀ Thuốc tẩy trung tính
お手 THỦ TẨY toa-lét; nhà vệ sinh
顔を NHAN TẨY rửa mặt
超音波 SIÊU ÂM BA TẨY TỊNH sự rửa bằng sóng siêu âm
衣服を濯する Y PHỤC TẨY TRẠC vò áo quần