Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筵DIÊN
Hán

DIÊN- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONエン
KUN むしろ
  • Cái chiếu trúc. Ngày xưa giải chiếu xuống đất ngồi, cho nên chỗ ngồi là "diên".
  • Tục gọi tiệc rượu là "diên tịch" 筵席.