Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筍DUẨN,TẤN
Hán

DUẨN,TẤN- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONジュン, シュン, イン
KUN たけのこ
  たかんな
  • Măng tre.
  • Cái sà ngang để treo chuông khánh.
  • Một âm là "tấn". Cái xe bằng trúc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
DUẨN,TẤN măng;măng tre