Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笳GIÀ
Hán

GIÀ- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ON
KUN あしぶえ
  • Cái kèn lá người mán cuốn lá lại thổi, gọi là "hồ già" 胡笳. Nguyễn Du 阮攸 : "Tín Dương thành thượng động bi già" 信陽城上動悲笳 trên thành Tín Dương vang lên tiếng kèn ai oán.