Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笏HỐT
Hán

HỐT- Số nét: 10 - Bộ: TRÚC 竹

ONコツ
KUN しゃく
  • Cái hốt, ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Dời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm thôi.
  • Một thoi vàng cũng gọi là "nhất hốt" 一笏.