Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笠LẠP
Hán

LẠP- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ONリュウ
KUN かさ
  • Cái nón.
  • Cái lồng bàn.