Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筴SÁCH,GIÁP,HIỆP
Hán

SÁCH,GIÁP,HIỆP- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONキョウ, サク
KUN めどぎ
  • Cái cỏ thi trong lúc đã gắp ra.
  • Mưu kế, cùng nghĩa với chữ "sách" 策.
  • Một âm là "giáp". Dũa.
  • Lại một âm là "hiệp". Gắp.