Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笙SANH
Hán

SANH- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ONショウ, ソウ
KUN ふえ
  • Cái sênh. Ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng hay.
  • Cái chiếu, như "đào sanh" 桃笙 thứ chiếu ken bằng đào trúc (chiếu trúc).