Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筰TẠC
Hán

TẠC- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONサク
KUN しゃく
  • Dây tre. Giống rợ phía tây nam hay dùng dây tre để ròng vào trong nước, cho nên gọi giống ấy là "cung tạc" ?筰.