Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筱TIỂU
Hán

TIỂU- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONゾウ, ショウ
KUN しの
  • Tre nhỏ, thông dụng như chữ 篠.
  • Tục mượn dùng làm chữ "tiểu" 小.