Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笊TRÁO
Hán

TRÁO- Số nét: 10 - Bộ: TRÚC 竹

ONソウ
KUN ざる
 
  • "Tráo ly" 笊? cái vợt bằng tre. Cũng viết là 笊籬.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TRÁO cái rọ;rá