Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竺TRÚC,ĐỐC
Hán

TRÚC,ĐỐC- Số nét: 08 - Bộ: TRÚC 竹

ONジク, チク, トク
KUN あつし
  • "Thiên trúc" 天竺 nước Thiên Trúc, tức là nước Ấn Dộ bây giờ. Tức là chỗ sinh ra Phật tổ, nên gọi nước Phật là nước Trúc.
  • Một âm là "đốc". Cùng nghĩa với chữ "đốc" 篤.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THIÊN TRÚC,ĐỐC THỬ chuột lang
THIÊN TRÚC,ĐỐC QUỲ Cây phong lữ thảo
牡丹 THIÊN TRÚC,ĐỐC MẪU ĐAN,ĐƠN Cây thược dược
THIÊN TRÚC,ĐỐC nước Thiên trúc