Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笥TỨ
Hán

TỨ- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ONス, シ
KUN
  はこ
  • Cái sọt vuông, thùng vuông.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐAN TỨ tủ
洋服箪 DƯƠNG PHỤC ĐAN TỨ tủ áo quần
衣類箪 Y LOẠI ĐAN TỨ tủ áo quần