Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚌BẠNG
Hán

BẠNG- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ONボウ, ホウ, ビョウ
KUN はまぐり
  蚌い どぶがい
  • Con trai, trong thịt trai có chất nhớt dính tích mãi thành ra ngọc trai.