Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛤CÁP
Hán

CÁP- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONコウ
KUN はまぐり
  • Con hầu nhỏ. Tục gọi là cáp lị 蛤蜊.
  • Văn cáp 文蛤 con nghêu, vỏ nó tán ra gọi là cáp phấn 蛤粉 dùng làm thuốc.
  • Cáp giới 蛤? con cắc kè.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CÁP