Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛛CHU,THÙ
Hán

CHU,THÙ- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONチュ, シュ
  • Tri chu 蜘蛛 con nhện. Ta gọi là chữ thù.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
の巣 TRI CHU,THÙ SÁO màng nhện
TRI CHU,THÙ con nhện