Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛩CUNG
Hán

CUNG- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONキョウ
KUN こおろぎ
  • Con sâu lúa.
  • Tên riêng con dế mèn.
  • Con châu chấu.
  • Cung cung 蛩蛩 một giống thú như con ngựa ở Bắc Hải.
  • Lo lắng âm thầm.