Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚓DẪN
Hán

DẪN- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ONズ, イン
KUN みみず
  • Khưu dẫn 蚯蚓 con giun đất.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHÂU DẪN giun đất