Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜑ĐẢN
Hán

ĐẢN- Số nét: 13 - Bộ: TRÙNG 虫

ONタン
KUN あま
  • Đản nhân 蜑人 một giống man ở phương nam, sinh nhai bằng nghề chài lưới.