Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚰DU
Hán

DU- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ONユウ
  • Du diên 蚰蜒 một thứ sâu bọ đầu có sừng, chân dài.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
蜒眉 DU DIÊN MY,MI lông mày rậm
DU DIÊN con rết