Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛹DŨNG
Hán

DŨNG- Số nét: 13 - Bộ: TRÙNG 虫

ONヨウ
KUN さなぎ
  • Con dộng (nhộng). Thứ sâu nào biến tướng như loài tằm thì lúc còn ở trong kén đều gọi là dũng cả.