Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛟GIAO
Hán

GIAO- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONコウ, キョウ
KUN みずち
  • Con thuồng luồng.