Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚶HAM
Hán

HAM- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ONカン
  • Con sò. Tục gọi là ngõa lăng tử 瓦楞子.