Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛔HỒI
Hán

HỒI- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONカイ, ユウ
KUN かいちゅう
  はらのむし
  • Con giun ở trong bụng các giống động vật. Có khi viết là ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỒI TRÙNG sán;sán lãi