Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 虹HỒNG
Hán

HỒNG- Số nét: 09 - Bộ: TRÙNG 虫

ONコウ
KUN にじ
  • Cái cầu vồng. Nguyễn Du 阮攸 : Bạch hồng quán nhật thiên man man 白虹貫日天漫漫 (Kinh Kha cố lý 荊軻故里) cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời, bầu trời mênh mang.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỒNG SẮC màu cầu vồng
HỒNG THÁI,THẢI Tròng đen; mống mắt
HỒNG cầu vồng
BẠCH HỒNG Cầu vồng trắng