Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚯KHÂU
Hán

KHÂU- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ONキュウ
KUN みみず
  • Xem chữ dẫn 蚓.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHÂU DẪN giun đất